Op woensdag 4 juli 2018 spelen de nieuwkomers samen met studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de theatervoorstelling ‘Disconnected’. Nieuwkomers zijn meestal totaal onbekend met de waarden en normen van Nederland. Voor hen is alles nieuw. Daarnaast nemen zij hun eigen waarden en normen mee. Deze normen en waarden kunnen botsen met de Nederlandse cultuur. Denk aan opvattingen zoals de man-vrouwverhouding, vrijheid van meningsuiting, religieuze opvoeding enzovoort. Deze onderwerpen passeren de revue.